Priser

VAD KOSTAR DET HOS TANDLÄKAREN?
Vad kostar det hos tandläkaren?

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från ditt landsting eller din region (landstingens tandvårdsstöd). För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.
Hur mycket tandvårdsbidrag får jag?

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år

Du får ett nytt bidrag 1 juli varje år men man kan maximalt ha 2 bidrag samtidigt
Tandvårdsbidraget kan inte användas till kosmetisk behandling som t ex tandblekning

Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd där ett högkostnadsskydd finns vid större behandlingar
För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett fast pris som är bestämt av staten. Det kallas referenspris och det är det priset som ersättningen till dig beräknas utifrån.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när du fått tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris  som överstiger 3000 kr. Sedan får du ersättning för:

50% av kostnaderna mellan 3000 kr – 15000kr
85% av kostnaderna som överstiger 15000 kr
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klart. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande 12 månaderna in i högkostnadsskyddet.
Läs mer om tandvård enligt sjukvårdstaxan här.