Prislista gäller från 2019-01-15

Åtg.kod Åtgärd    Ref.pris        Vårt pris
101 Basundersökning 845 kr 940 kr
103 Akut eller kompletterande undersökning, enkel 370 kr 395 kr
107 Omfattande akut 1055 kr 1105 kr
108 Utredning bettrehabilitering tandläkare 1 725 kr 1 765 kr
111 Basundersökning tandhygienist 635 kr 745 kr
112 Basundersöknin med fullst parod.us tandhygienist 825 kr 920 kr
113 Akut undersökning tandhygienist 270 kr 315 kr
114 Komletterande utredning tandhygienist 510 kr 600 kr
121 Röntgenundersökning enskild tand 55 kr 75 kr
123 Röntgenundersökning helstatus 805 kr 830 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus 2-6 bilder 195 220
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 595kr 695 kr
161 Salivsekretionsmätning 600 kr 600 kr
201 Info, o instruktion karies, gingival, parodontal sjukdom 415 kr 495 kr
204 Profylaxskena, per skena 795 kr 805 kr
205 Fluorbehandling, prof puts vid undersökning 170 kr 195 kr
206 Fluorbehandling inkl prof tandrengöring 340 kr 365 kr
162  Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330 kr 330 kr
301 Sjukdomsbehandlande  åtgärder mindre omfattning 405 kr 455 kr
302 Sjukdomsbehnadlande åtgärder 760 kr 825 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder omfattande 1 125 kr 1 275 kr
311  Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  415 kr 520 kr
312  Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  165 kr  205 kr
322 Stegvis excavering 1 115 kr 1 115 kr
341 Behandling av tandlossning mindre 500 kr 585 kr
342 Behandling av tandlossning  större 1 015 kr 1 145 kr
343 Behandling av tandlossningtidskrävande 1 505 kr 1 660 kr
401 Tandutdragning 1 tand 1 025 kr 1 125 kr
402 Tandutdragning 1 tand komplicerad 1 690 kr 1 740 kr
403 Tandutdragning tillkommande enkel 185 kr 265 kr
404 Operativ avlägsnande av tand eller annan vävnad 3 120 kr 3 260 kr
501 Upprensning och rotfyllning en rotkanal 3 395 kr 3 590 kr
502 Upprensning och rotfyllning två kanaler 4 095 kr 4 250 kr
503 Upprensning och rotfyllning tre kanaler 5 135 kr 5 230 kr
504 Upprensning och rotfyllning fyra eller fler kanaler 5 600 kr 5 600 kr
521 Akut endodontisk behandling 800 kr 840 kr
522 Komplicerad  kanallokalisation 805 kr 840 kr
523 Stiftborttagning 1 170 kr 1 190 kr
604 Mjukplastskena för bettfysiologsik behandling, per skena 2 110 kr 2 250 kr
601 Bettskena i hård  akrylat 3 530 kr 3 610 kr
701 Fyllning 1 yta framtand eller hörntand 605 kr 660 kr
702 fyllning 2 ytor framtand eller hörntand 960 kr 1 025 kr
703 Fyllning 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand 1 145 kr 1 210 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 775 kr 840 kr
705 Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar 1 140 kr 1 225 kr
706 Fyllning av 3 eller fler ytor på premolar eller molar 1 515 kr 1 590 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 kr 1 810 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsteapi 545 kr 580 kr
800 Permanent tandstödd krona en per käke 5 755 kr 6 410 kr
801 Laboratorieframställd krona 4 470 kr 5 250 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 150 kr 3 360 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 505 kr 1 610 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 205 kr 2 670 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 875 kr 1 925 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 425 kr 3 425kr
807 Semipermanent krona/boro per led 2 455 kr 2 510 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 360 kr 3 360 kr
809 Långtidstemporär. Lab.framst krona/led per led 1 050 kr 1 220 kr
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad 560 kr 615 kr
812 Broreparation 1 1 470 kr 1 495 kr
813 Broreparation 2 4 490 kr 4 750 kr
814 Broreparation 3 7 760 kr 9 100 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, 1-3 tänder 3 660 kr 3 810 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder 5 160 kr 5 310 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 975 kr 12 050 kr
825 Komplicerad delprotes urtagskrona,innerkrona etc 12 420 kr 13 500 kr
827 Hel underkäksprotes inkl tänder 9 270 kr 10 235 kr
828 Hel överkäksprotes inkl tänder 9 270 kr 10 235 kr
829 Immediatprotes, hel käke inkl tänder 6 950 kr 7 900 kr
831 Justering avtagbar protes 375 kr 390 kr
832 Lagning av protes och/eller tills protestand 1 255 kr 1 340 kr
833 Rebasering av protes 2 555 kr 2 645 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 950 kr 2 030 kr
835 Rebasering och lagning av protes 3 035 kr 3 225 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning krävs 3 810 kr 4 200 kr
837 Komplic. lagn protes med uppvaxning och gjutning 6 575 kr 6 910 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 935 kr 1 950 kr
846 Skena för vertikal platsberedning 5 055 kr 5 350 kr
Övriga åtgärder som ej ersätts av  Försäkringskassan
Åtg.kod Åtgärd    Ref.pris        Vårt pris
Bes.av Besöksavgift HSE 200 kr
ble1 Tandblekning 1 käke 2 100 kr
blex2 Tandblekning båda käkar 3 600 kr
SMY Fastsättning av tandsmycke 400 kr
IDS Idrottsskena, typ Playsafe 1 700 kr
UBT Uteblivande eller sent återbud 400 200 kr
Bg  Betalning med bankgiro, faktureringsavgift  60 kr
Garantier
Garanti lämnas  med 1 år på avtagbara proteser och  2 år
på fastsittande protetik.
Betalning;
  Kontantbetalning/kortbetalning
Vid betalning via giro gäller: 20 dagar netto